Stiftelsen

Historik

Pingstförsamlingen i Norrahammar – Taberg bildade 1985 en fadderkassa för att på ett bättre och bredare sätt samla in pengar till ” Programas Infantiles” (Barnprogram). 1990 bildades Stiftelsen Hopp för Honduras Barn för att ännu mer öka insamlingarna över vårt land.

”Programas Infantiles”

I Honduras finns en pingströrelse som heter ”Brigadas de Amor Cristiano” och har redan från starten satsats mycket på socialt arbete bland barn, ungdomar och vuxna. ”Programas Infantiles” är en del av Brigadas de Amor Cristiano”. Målet är att hjälpa barn som befinner sig i mycket svåra omständigheter och hjälpa dessa till en normal utveckling psykiskt, fysiskt, socialt och andligt.

Stiftelsens ledning

Stiftelsen arbete leds av en styrelse som består av 13 ledamöter. Styrelsen sammanträder minst två gånger per år. Styrelsen verkar för att stiftelsen ändamål fullföljs.

Stiftelsen uppgift är att:

  • Administrera faddrar och insamlingsmedel
  • Informera faddrarna om verksamheten i Honduras genom fadderbrev och samlingar
  • Informera om ” Programas Infantiles” verksamhet till andra än faddrar
  • Öka fadderantalet och därmed det ekonomiska stödet

Om fadderverksamheten

Allt arbete går ut på att hjälpa enskilda människor, ditt bidrag som fadder går inte till ett enskilt namngivet barn.

Bidragen användes kollektivt för att göra insatsen så effektiv som möjligt. Erfarenhet visar att med eget fadderbarn uppstår ofta orättvisor genom att vissa barn gynnas beroende på tillgång och möjligheter för aktuell fadder.

Målsättningen är att allt du ger skall skickas ut till Honduras. Några få procent måste användas till administrativa kostnader. Vi garanterar att minst 90 % går till barnprojekten de senast åren har vi legat på 92 – 94%.

Länsstyrelsen i Östergötlands län är Insamlingsstiftelsens tillsyningsmyndighet som årligen granskar vår redovisning och att stiftelsens stadgar följs.

Vår medarbetare Elisabeth Johansson finns sedan 1970 på plats i Honduras och är vår garant för att din hjälp når fram.

Elisabeth Johansson

Styrelsen

Nuvarande styrelse

Ej på bild;   Dag Werner, Rafael Fiallos, Anita Zeed , Daniel Aztor, Annelie Isaksson

 

Annica Almquist
Ordförande
Jan-åke Karlsson
Håkan Götesson
David Josefsson
Catharina Hillerström
Thomas Lilja
Sandra Ling
Mimmie Andersson
Jonna Almhill
Anne-marie Almhill
Tage Gamerius