Projekten vi stödjer

Barnhem och Skola

cropped-cropped-dsc_1958-kopia.jpg

Cirka två mil från huvudstaden Tegucigalpa ligger barnhemmet Renacer.

I september 1995 invigdes den nya barnbyn Renacer som gav möjligheten att ta emot 50 barn. Barnen som kommer till Renacer ar föräldralösa, övergivna eller komma från svåra hemförhållanden. Man riktar sig främst till barn mellan 0-7 år, men ser alltid till det enskilda fallet t ex syskon. Varje intagning av ett barn skall gå genom barndomstolen där det fattas beslut om att Renacer får ansvaret för barnet. Initiativet kan komma från föräldrar, släktingar eller de sociala myndigheterna. På Renacer får barnen ett hem, mat, kläder, sjukvård och utbildning men inte minst kärlek. Renacer ar ett kristet hem vilket genomsyrar hela verksamheten. Renacer är uppbyggt som en by med fem bostadshus med plats för 12 barn och en mamma/pappa i varje hus. Det är tänkt att varje hus skall fungera som en kärnfamilj. De går iväg till skolan på morgonen och kommer tillbaka vid lunch. Eftermiddagen ägnas åt läxläsning och att hjälpa till med hushållssysslorna respektive arbete i jordbruket och naturligtvis även mycket lek. Barnen bor i hemmet tills de fått en gymnasieutbildning och flyttar in till staden för fortsatta studier eller arbete. Även efter det att de lämnat Renacer har de fortsatt stöd och hjälp.

I barnbyn finns idag en skola. Dar finner man förskola och grundskola upp till sjätte klass. Det fanns tidigare  högstadie och gymnasie men detta är för när varande i malpåse då det saknas medel.  Förutom barnbyns egna barn går här även många elever från de närliggande byarna. För närvarande finns det 80 elever på skolan.

DSC_1986 - Kopia

I  Honduras kan man på högstadiet få en yrkesutbildning. På Renacer har det tidigare gått att utbilda sig till snickare och hårfrisör. Tyvärr ligger detta också i malpåse då högstadiet fick läggas ner.

Daghem och förskola

I byn Rincon nära gränsen till El Salvador erbjuds barnen fritidshemsverksamhet.  Region en är en av de fattigaste i landet. På fritidshemmet finns 45 barn inskrivna. Man hjälper barnen med läxläsning och ger dem lunch. Verksamheten ar viktig då många barn har lång skolväg och man har på grund av den starka hettan håltimmar mitt på dagen.

 

I byn Corozal, vid Karibiska havet, bedrivs DSC_2608en förskola med plats för ca 80 barn. Här arbetar 3 förskolelärare med barnen. Barnen får förutom undervisning ett mål mat. Förskolan har vid flera tillfällen fått utbildningsministeriets utmärkelse för sitt arbete. I Corozal bor den etniska minoriteten Garifunas. Det har sitt ursprung från den afrikanska kontinenten och kom till Honduras under slavtiden. De har under åren väl bevarat sin kultur.

I Honduras huvudstad som heter Tegucigalpa ligger stadsdelen Suyapa som delvis är ett slumområde likt favelorna i Brasilien.  Där drivs ett daghem där det finns plats för 45 barn, samt en förskola som tar emot ca 70 barn.

Arbetet i Suyapa bedrivs av en erfaren personalgrupp som består av, barnskötare, förskolelärare, städ- och tvättpersonal samt en kokerska.

Förskolan i Syapa heter ”Den gode samariten”

Barnen som kommer till daghemmet är ofta barn till ensamstående mödrar. Dessa kvinnor arbetar for familjens försörjning. Barnen får då komma till daghemmet i stället för att springa ute på gatan eller sitta inlåsta i husen. Barnen lämnas på daghemmet klockan 6.30 och hämtas 17.00 Barnen äter frukost, lunch och mellanmål. Programmet består av bad, samling, lek och vila. Då det flesta barnen kommer från fattiga hemförhållanden, där det dessutom saknas vatten, så tvättar man barnens kläder på daghemmet.

DSC_1570

Förskolan börjar sin verksamhet klockan 9.00 och slutar 12.00. Förskolan liknar i sin verksamhet den svenska förskolan. Man arbetar enligt den plan som alla privata förskolor måste följa och står under uppsikt av skolministeriet. Förutom arbetet med barnen har man regelbundna föräldrasamlingar. Där tar man upp olika teman som t ex hälsovård,  familjeekonomi och barnens rättigheter. Allt genomsyras av verksamhetens kristna grundsyn.