Senast uppdaterad 2015-05-26

Bli en fadder!
Som fadder får du Nyhetsbrev med Information från barnprojekten fyra gånger per år med utskicket får du också inbetalningsblanketter.

Att bli fadder eller ge en gåva vid firandet av födelsedagar eller andra bemärkelsedagar är ett mycket bra sätt att hjälpa barnen från misär och förnedring till ett nytt hopp och möjlighet till en förändrad livssituation, ordnad skolgång, hjälp till självhjälp.

Fladdrande honduras flagga

Stiftelsen Hopp för Honduras barn är en organisation som genom faddrar och annan verksamhet samlar in pengar till projekt i Honduras. Projekten drivs av pingströrelsen i Honduras och syftar till att stödja barn som befinner sig i svåra omständigheter.

Arbetet bedrivs olika delprojekt.

BARNMATSAL OCH FÖRSKOLA

I byn Rincon nära gränsen till El Salvador hjälper vi byns barn med mat, hälsovård och pedagogiska aktiviteter. Skolan har plats för c:a 30 barn.


DAGHEM OCH FÖRSKOLA

I den fattiga stadsdelen Suyapa i huvudstaden har vi möjlighet att ge drygt 100 barn en bättre start i livet med hjälp av undervisning, mat och hälsovård. I Suyapa finns också ett mödraprojekt kallat Debora, en Förtroendebanken och  projekt att samla före detta Renacerstudenter.


I
Corozal i norra delen av landet vid karibiska havet här finns daghem och förskola med plats för c:a 30 barn.


BARNBYN RENACER
Renacer har plats för ca 50 barn.

Med biståndspengar från SIDA har byggts bostadshus, skola och verkstäder. Barnen ges möjlighet att lära sig ett yrke innan de som unga vuxna lämnar Renacer. Det pågår ett  projekt att samla före detta elever på Renacer som nu kan på olika sätt bidra till barnbyn .

 

 

PROAKTIVA PROJEKT

I Suyapa pågår också ett mödraprojekt kallat Debora,som syftar till att föräldrar skall kunna ta hand om sina barn innan de hamnar på gatan. Förtroendebanken där man kan få möjlighet att ta microlån  för att förbättra sin situation.


PÅ PLATS I HONDURAS
Elisabeth Johansson
är missionär i Honduras sedan närmre 45 år. Elisabeth är initiativtagare och har en övergripande funktion och ansvar för barn-projekten.


NYHETSBREVET
HOPP FÖR HONDURAS BARN
utkommer med fyra nummer per år.

Går att ladda ner från hemsidan.

Jag vill bli fadder! Stödjer med markerat belopp per månad, eller valfritt  belopp nedan..

Namn

Adress, Postadress

Telefon

E-post

Eventuellt  meddelande

Barn på trappa flicka mot staket

 

Volontär ?

 

Vad gäller om du vill åka som volontär till något av våra projekt i Honduras 

Läs vidare..

Besök Barnbyn Renacers Hemsida

Hopp för Honduras Barn